Recap Toạ đàm và phát động cuộc thi Khởi nghiệp xanh tại Hà Nội