Tài liệu IIBF 2024

Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Quốc tế về Kinh doanh sáng tạo – IIBF 2024
Một sự kiện lớn trong năm do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam tổ chức với sự phối hợp thực hiện và điều phối của Trung tâm BSA, CLB DN dẫn đầu LBC, CIO Việt Nam:
  • Toàn cảnh về tác động của các xu hướng công nghệ đối với sản xuất kinh doanh và cạnh tranh
  • Thách thức và giải pháp cho việc lựa chọn đầu tư công nghệ bền vững để chuyển đổi kép
  • Thực tiễn kinh doanh sáng tạo để thích nghi và vượt lên những bất lợi của khí hậu cực đoan
  • Ứng dụng công nghệ để thúc đẩy thương mại tiêu dùng
  • Chuyển đổi FMCG bằng AI

Để nhận tài liệu tham khảo, vui lòng truy cập: Tại đây