Thúc đẩy “Xanh – Bền vững – Tuần hoàn – Tiết kiệm” trong ngành xây dựng