Tiêu chuẩn và hội nhập

Chiếc bánh kakiage 5 triệu đô

Ba năm trước, từ khi chiếc bánh kakiage đầu tiên đạt tiêu chuẩn ISO khi xuất sang Nhật Bản, công ty An San (thuộc công ty cổ phần thực phẩm …

16:02 | 21-06-2019

Doanh nghiệp HVNCLC