Tiêu chuẩn và hội nhập

Gỡ khó để ra “cao tốc” EVFTA

Không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) để có thể xuất khẩu khi tham gia Hiệp định EVFTA (Hiệp …

15:58 | 30-06-2020

Cơ hội từ các FTA đang bị bỏ phí

Việc tham gia nhiều FTA là lợi thế để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu dù thế giới đang trải qua đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, tỷ lệ tận …

08:48 | 14-05-2020

Doanh nghiệp HVNCLC