Tiêu chuẩn và hội nhập

ABC Bakery: ‘Cha truyền con nối’

Là con gái của bộ đôi “quyền lực” trong làng bánh, Kao Huy Minh và Kao Huy Phương, hai ái nữ của ông Kao Siêu Lực – sáng lập thương …

08:23 | 19-11-2019

Chiếc bánh kakiage 5 triệu đô

Ba năm trước, từ khi chiếc bánh kakiage đầu tiên đạt tiêu chuẩn ISO khi xuất sang Nhật Bản, công ty An San (thuộc công ty cổ phần thực phẩm …

16:02 | 21-06-2019

Doanh nghiệp HVNCLC