Dũng là một người thợ cắt tóc nổi tiếng tại TP.HCM và sở hữu cửa hàng cắt tóc của riêng mình là “Coffee & Cuts”, kinh doanh cà phê chất lượng và dịch vụ cắt tóc. Anh ấy đăng ký thương hiệu tại Việt Nam với Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT).

Nhiều khách hàng của Dũng là người nước ngoài nói Dũng nên mở một cửa hàng ở nước họ. Đó là một ý tưởng hay và Dũng quyết định mở tiệm của mình tại Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore.

Đây là câu chuyện dẫn chứng được ông Peter Willimott, chuyên gia dự án cấp cao của WIPO đưa ra tại hội thảo: “Thương hiệu trong chiến lược phát triển doanh nghiệp” tại TPHCM, ngày 26/2/2019.

Câu chuyện của anh Dũng, về SHTT Dũng phải bắt đầu từ đâu và làm thế nào để bảo vệ thương hiệu của mình tại những nước muốn đăng ký?

Nhiều doanh nghiệp quan tâm tham dự về nội dung liên quan đến thương hiệu tại sự kiện

Ông Peter Willimott, cho rằng:

Thứ nhất: Tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu thương hiệu toàn cầu của WIPO, cơ sở này chứa dữ liệu từ nhiều nguồn nhãn hiệu quốc gia và quốc tế để xem tên này đã được sử dụng ở các quốc gia mà Dũng định mở cửa tiệm hay không để tránh vi phạm

Thứ hai: Khi tra cứu xong thì lựa chọn về thị trường, tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp nghiệp mình, hoặc liên hệ với những chủ sở hữu nhãn hiệu trùng lắp ở các quốc gia để thỏa thuận…

Thứ ba: Làm đơn bảo hộ ở nước ngoài (qua Văn phòng SHTT của mỗi quốc gia hoặc Sử dụng hệ thống Madrid của WIPO

Thứ tư: Chuẩn bị ngân sách; các thủ tục về nộp đơn, gửi đơn, kiểm tra…

Ông Peter Willimott, quản lý cấp cao của WIPO chia sẻ tại sự kiện

Chia sẻ tại hội thảo, ông Johnathan Ooi, Phó TGĐ, Bộ phận tư vấn định giá, Công ty TNHH PWC Việt Nam cho rằng, trong thời buổi kinh doanh hiện nay, rất nhiều cơ hội để các doanh nghiệp xác định giá thương hiệu qua việc mua bán sáp nhập, nhượng quyền thương hiệu, thu hút đầu tư…

“Và do đó, việc đánh giá đúng giá trị của thương hiệu là một hoạt động chiến lược mà doanh nghiệp cần thực hiện trên con đường xây dựng doanh nghiệp”.

Ông Seth Hay, Trưởng đại diện Văn phòng Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Hiệp Hội nhãn hiệu quốc tế

Trong khi đó, ông Seth Hay, Trưởng đại diện Văn phòng Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Hiệp Hội nhãn hiệu quốc tế khẳng định rằng, nhãn hiệu cung cấp cho người tiêu dùng nhiều thông tin để họ tự tin, mua hàng nhập lặp đi lặp lại nhiều lần. Do đó, nhãn hiệu cũng giúp thúc đẩy NTD tự do lựa chọn. Điều này bắt buộc các nhãn hiệu phải đổi mới, cung cấp các sản phẩm mới và cải tiến.

Tất cả những nội dung trên để khẳng định rằng, tài sản vô hình (tức thương hiệu) của doanh nghiệp hiện nay và tương lai sẽ cao hơn giá trị hữu hình. Doanh nghiệp Việt Nam muốn tăng cơ hội kinh doanh thì phải làm thương hiệu, chăm sóc nó hàng ngày….

Nhãn hiệu thúc đẩy sự tăng trưởng toàn cầu: Năm 2010 các ngành công nghiệp chuyên về SHTT ở Mỹ chiếm 5,06 nghìn tỷ đô giá trị gia tăng, tương đương 34,8% GDP của Mỹ, và trong năm từ 2008 – 2010 tại EU chiếm khoảng 4,7 nghìn tỷ euro tương đương gần 39% GDP.

Một nghiên cứu được thực hiện tại Hoa Kỳ (HK) vào năm 2012 (về SHTT và kinh tế HK)  như sau: 75 ngành công nghiệp tập trung chuyên về SHTT có tổng cộng là 40 triệu việc làm, chiếm 27,7% tỷ lệ của tất cả các công việc.

Ở Mỹ là trong 60 ngành chuyên về nhãn hiệu chiếm 22,6 triệu công việc trong năm 2010. Trong khi đó, với 26 ngành chuyên về sáng chế chiếm 3,9 triệu công việc, và 13 ngành chuyên sâu về bản quyền chiếm 5,1 triệu việc làm.

Nghiên cứu ở Châu Âu cũng cho thấy, các ngành công nghiệp chuyên về nhãn hiệu chia sẻ tỷ lệ cao nhất trong việc tuyển dụng lao động và đóng góp vào GDP.

Bài, ảnh: Trần Quỳnh