Với hình thức tặng quà khuyến mãi kèm theo, quà tặng sẽ có một số điểm liên quan đến sản phẩm mà doanh nghiệp muốn bán. Quà khuyến mãi cũng nhằm tạo ra sự tương tác giữa hai bên (như “tại sao tôi bán sản phẩm này và quà tặng của tôi cũng có ý nghĩa” hoặc quà tặng kèm theo cũng có xu hướng đáp ứng cùng nhu cầu của người mua sắm). Quà tặng kèm không nên quá lớn (so với sản phẩm), bởi sẽ dễ dẫn đến việc người mua hiểu nhầm giữa việc mua quà và được tặng sản phẩm.

Khi đã quyết định sẽ bó chung sản phẩm với quà khuyến mãi, có một nguyên tắc mà doanh nghiệp nên đặc biệt lưu tâm, chính là “không bao giờ được che thương hiệu chính của doanh nghiệp; chỉ được làm mặt sau sản phẩm và cũng không được che mã vạch của sản phẩm.

(chuyên gia LSA)