Ảnh: Internet

Chương trình sẽ giúp cho lãnh đạo các doanh nghiệp có cách tiếp cận mang tính tổng thể, xuyên suốt trong việc xây dựng mô hình kinh doanh đặc thù để tạo nên thành công khi tiếp cận phân khúc này. Những “case studies” kinh doanh sáng tạo và đặc thù cũng sẽ được giới thiệu để doanh nghiệp có những đối chiếu và rút ra các kinh nghiệm và bài học cho mình.

Hội thảo được trình bày bởi hai diễn giả đến từ BCG là ông Jackson Douglas (Giám đốc Điều hành BCG Việt Nam, Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro Khu vực Châu Á Thái Bình Dương) và ông Pinpradab Boriwat (Chuyên gia chính của tập đoàn).

Chương trình được kỳ vọng mang lại cho người tham dự những góc nhìn sâu sắc về tiềm năng của phân khúc khách hàng đại chúng, phân khúc khách hàng đang có tốc độ lớn nhanh cả về số lượng khách hàng lẫn sức mua, đặc biệt tại các nước đang phát triển như Việt Nam.

TrầnQuỳnh