Tiêu chuẩn và hội nhập

Cơ hội từ các FTA đang bị bỏ phí

Việc tham gia nhiều FTA là lợi thế để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu dù thế giới đang trải qua đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, tỷ lệ tận …

08:48 | 14-05-2020

Đồ nhà quê lên tiếng

Hôm nọ Gia Bảo, một đứa em rất thân đang định cư ở Úc, về thăm nhà, tôi nhìn quanh, ráng kiếm một món gì đó để tặng. Và với …

09:52 | 26-12-2019

ABC Bakery: ‘Cha truyền con nối’

Là con gái của bộ đôi “quyền lực” trong làng bánh, Kao Huy Minh và Kao Huy Phương, hai ái nữ của ông Kao Siêu Lực – sáng lập thương …

08:23 | 19-11-2019

Doanh nghiệp HVNCLC