Trên con đê chiều

    Chùm ảnh dễ thương “Trên con đê chiều” ghi lại những khoảnh khắc chân thực ở một miền quê những ngày đầu hạ của anh Bùi Hồng Phúc.

    Ảnh Bùi Hồng Phúc