Quy định bổ sung vi chất dinh dưỡng làm khó cho doanh nghiệp