Mời truyền thông – quảng bá trên chương trình truyền hình Niềm tin hàng...

Chương trình truyền hình “Niềm tin hàng Việt” phát sóng vào sáng thứ 7 hàng tuần và phát lại vào sáng thứ 3 tuần kế tiếp, do Hội DN HVNCLC, Trung tâm BSA phối...

BSA & Các chương trình huấn luyện kỹ năng

BSA có một danh mục tư vấn - huấn luyện kỹ năng đáp ứng hầu hết các nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành đối tác...