10:46' 18/09/2017
Nhà nhập khẩu nào có thể tham gia VQIP?
      E-mail        
LTS: VQIP là viết tắt của chương trình Nhà nhập khẩu tự nguyện. Kỳ này, chuyên mục viết theo yêu cầu bạn đọc của báo TGTT giới thiệu một số thắc mắc của các nhà nhập khẩu để doanh nghiệp Việt Nam có cái nhìn rõ và rộng hơn về vấn đề này.

 

Doanh nghiệp Việt Nam được FDA cấp mã số (code) xuất khẩu vào Hoa Kỳ thì mới được tham dự VQIP.


Ai có thể tham gia chương trình VQIP?

 

Bạn phải là nhà nhập khẩu thực phẩm tham gia VQIP. Vì mục đích của chương trình VQIP, nhà nhập khẩu được xác định là người sẽ mang thực phẩm, hoặc là nguồn đưa thực phẩm, từ một quốc gia nước ngoài vào lãnh thổ hải quan của Hoa Kỳ (mục 806(g) của luật FD&C). Một nhà nhập khẩu VQIP có thể có trụ sở ngoài Hoa Kỳ. Các đối tượng có thể là nhà nhập khẩu VQIP gồm nhà sản xuất, chủ sở hữu, người nhận hàng, và nhà nhập khẩu có hồ sơ nhập thực phẩm, miễn là nhà nhập khẩu đó có thể thoả mãn tất cả các điều kiện tham gia chương trình trong hướng dẫn này.

 

Tôi là nhà nhập khẩu đã có hồ sơ nhập thực phẩm có thể trở thành nhà nhập khẩu VQIP không?

 

Khi là một nhà nhập khẩu VQIP bạn cũng có thể, nhưng không nhất thiết phải là nhà nhập khẩu có hồ sơ tại CBP. CBP định nghĩa nhà nhập khẩu có hồ sơ nhập khẩu thực phẩm là người hoặc doanh nghiệp chịu trách nhiệm nhập khẩu và thanh toán các nghĩa vụ nhập khẩu, phí và thuế cho lô hàng thực phẩm. Theo 19 U.S.C. 1484(a)(2)(B), nhà nhập khẩu đã có hồ sơ nhập khẩu có thể là chủ sơ hữu hoặc là người mua thực phẩm hoặc, được chỉ định bởi chủ sở hữu, người mua, hoặc người nhận hàng, môi giới được cấp phép bởi CBP.


Nhà nhập khẩu VQIP có giống nhà nhập khẩu theo các quy định của FDA áp dụng cho các nhà nhập khẩu thực phẩm không?

 

Nhà nhập khẩu VQIP có thể, nhưng không nhất thiết, giống nhà nhập khẩu được định nghĩa trong các quy định của chương trình xác minh nhà cung cấp nước ngoài (FSVP) hoặc quy định phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP). Vì mục đích của hướng dẫn này, nhà nhập khẩu FSVP hoặc HACCP nghĩa là nhà nhập khẩu một thực phẩm cụ thể, theo các yêu cầu của quy định FSVP của FDA, (21 CFR phần 1, phụ phần L) hoặc các yêu cầu áp dụng với nhà nhập khẩu trong quy định HACCP về hoa quả và thuỷ sản (21 CFR 120.14 và 123.12, tương ứng). Theo quy định nhà nhập khẩu FSVP và HACCP, nhà nhập khẩu là chủ sở hữu, người nhận hàng Hoa Kỳ tại thời điểm nhập khẩu vào Hoa Kỳ (21 CFR 1.500 (FSVP)); 21 CFR 120.3(h) (HACCP hoa quả); và 21 CFR 123.3(g) (HACCP thuỷ sản)). Một nhà nhập khẩu FSVP hoặc HACCP phải có trụ sở tại Hoa Kỳ. 

 

Khi nhà nhập khẩu thực phẩm FSVP hoặc HACCP là đại lý hoặc đại diện của chủ sở hữu hoặc người nhận hàng tại Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu HACCP hoặc FSVP tương ứng với thực phẩm đó.

 

Tuy nhiên, một nhà nhập khẩu VQIP không cần phải có trụ sở tại Hoa Kỳ. Nếu bạn là một nhà nhập khẩu VQIP có trụ sở tại Hoa Kỳ, bạn cũng có thể là nhà nhập khẩu FSVP hoặc HACCP. Nếu bạn là nhà nhập khẩu VQIP và cũng là nhà nhập khẩu FSVP hoặc HACCP cho thực phẩm đó, bạn cần đáp ứng các yêu cầu của quy định về hiện hành FSVP hoặc HACCP. Nếu không, bạn cần đảm bảo các nhà nhập khẩu FSVP hoặc HACCP đáp ứng các quy định này.

 

Theo Ngân Giang (TGTT)

 

In bài
  Ý kiến của bạn
Họ tên : E-mail (*):
Tiêu đề :
Nội dung ý kiến :
Lưu ý: (*) là bắt buộc nhập
Các tin khác
Xem theo ngày :
Quảng cáo 2nd
 
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN BSA
 
Flash MP3 Player
12 CA KHÚC
Hát về hàng Việt

  QUẢNG CÁO 
Designed & Implementation by VietPho Co., Ltd.