LBC

Tiêu chuẩn dán nhãn organic của Hoa Kỳ

Các quy tắc ghi nhãn sản phẩm bán lẻ hữu cơ (organic), bao gồm cả sản phẩm thô và đã được chế biến, được quy định trong phần “Thành phần …

16:11 | 19-07-2018

Giải oan cho con gà mái già!

Muốn bán gà mái già mà cung cấp đầy đủ thông tin sử dụng thuốc thú y, mẫu kiểm chỉ tiêu vi sinh, dư lượng kháng sinh, hồ sơ bán …

16:03 | 19-07-2018

Doanh nghiệp HVNCLC