Niềm tin hàng Việt, số 9/12/2023

Chương trình truyền hình Niềm tin hàng Việt do BSA Media phối hợp thực hiện, phát sóng định kỳ hàng tuần trên sóng Truyền hình Vĩnh Long 1.

https://www.youtube.com/watch?v=qXZ3P2_G6EU&t=640s