Niềm tin hàng Việt, số 9/12/2023

42
Chương trình truyền hình Niềm tin hàng Việt do BSA Media phối hợp thực hiện, phát sóng định kỳ hàng tuần trên sóng Truyền hình Vĩnh Long 1.

https://www.youtube.com/watch?v=qXZ3P2_G6EU&t=640s