Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây theo chuỗi giá trị kết hợp hệ thống bảo quản bằng công nghệ kiểm soát môi trường trên địa bàn Bắc Kạn

79
Dự án là một hành trình mang cây khoai tây giống mới theo chuỗi giá trị vào sản xuất vụ đông tại tỉnh Bắc Kạn, giúp ổn định sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng làm thay đổi thói quen canh tác cũ.
Các mô hình được thực hiện trong dự án đều có tính thống nhất và liên kết với nhau. Mô hình bảo quản khoai tây bằng công nghệ kiểm soát môi trường là một mắt xích quan trọng. Với mô hình này bà con nông dân trên địa bàn tỉnh ngoài việc tự sản xuất giống thông qua mô hình sản xuất khoai tây giống mới của dự án, còn tự chủ động giống trong vụ tiếp theo bằng cách gửi giống tại kho bảo quản, từ đó sẽ không còn phụ thuộc vào nguồn giống của các doanh nghiệp khác.
Mô hình sản xuất khoai tây theo chuỗi giá trị tạo thành một vòng tròn liên kết sản xuất khép kín, bền vững. Bằng cách tạo dựng một hệ thống liên kết giữa doanh nghiệp và người nông dân suốt quá trình sản xuất, gắn quyền lợi và nghịa vụ của mỗi bên trong từng bước thực hiện. Điều này giúp người sản xuất tránh được việc bị ép giá giống đầu vào, đảm bảo được chất lượng nguồn giống, sự ổn định giá thành sản phẩm. Tạo ra công ăn việc làm cho người dân nơi đây và góp phần cải thiện tình hình xoá đói giảm nghèo, bà con nông dân tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Thành công của dự án không chỉ lại lợi ích cho cả người nông dân sản xuất, doanh nghiệp mà còn thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững tại địa phương.
DỰ ÁN: XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT KHOAI TÂY GIỐNG, THƯƠNG PHẨM THEO CHUỖI GIÁ TRỊ KẾT HỢP XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO QUẢN NÔNG SẢN (KHOAI TÂY GIỐNG, KHOAI TÂY THƯƠNG PHẨM,…) BẰNG CÔNG NGHỆ KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
  • Chủ dự án: THÂN LIÊU MINH NHẬT, LÝ VĂN PHƯỢNG
  • ĐT: 0888666956
  • Email: thanlieuminhnhat@gmail.com
  • ĐC: Tổ 6, phường Xuất Hoá, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn