Huấn luyên – khởi nghiệp

Đà Lạt – 1 hành trình thú vị

Bắt đầu khi được chọn, em rất vui và cũng không kém phần hồi hộp. Không biết chuyến đi chơi này thế nào? Nhưng khi vừa tới Đồng Nai thì …

09:56 | 24-07-2013

Doanh nghiệp HVNCLC