Vissan đẩy mạnh phát triển theo hướng Feed – Farm – Food

Ngày 26/04/2023, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Theo đó, trong năm 2022, mặc dù chịu tác động bất lợi của nhiều yếu tố khách quan, tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV Công ty VISSAN đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao.
Với tầm nhìn phát triển bền vững, Công ty VISSAN đã đề ra chiến lược phát triển dài hạn, tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất, tăng cường quản lý chất lượng và phát triển thị trường.
Năm 2022 VISSAN đã đạt một số kết quả kinh doanh như: tổng doanh thu 3.876 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 173 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch; sản lượng thực phẩm tươi sống 11.586 tấn và thực phẩm chế biến 25.319 tấn.
Bước sang năm 2023, tình hình kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng chậm lại, gia tăng khả năng suy thoái trong ngắn hạn, áp lực về lãi suất, tỷ giá tăng, lạm phát cao, sức mua giảm vẫn còn là thách thức lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty VISSAN nói riêng. Trước những thách thức đó, VISSAN đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2023 với tổng doanh thu đạt 4.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 182 tỷ đồng, sản lượng thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến lần lượt là 12.270 tấn và 27.000 tấn.
Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, công ty đã xây dựng các giải pháp chuẩn bị tốt nguồn nguyên liệu như: tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu heo hơi theo hướng Feed – Farm – Food, xây dựng các liên kết, hợp tác về nguồn nguyên liệu heo hơi với các đơn vị chăn nuôi lớn nhằm đảm bảo nguồn heo hơi ổn định trong dài hạn. Công ty sẽ tập trung triển khai mở rộng kinh doanh các sản phẩm thịt heo, thịt bò đến nhiều kênh phân phối khác nhau, đặc biệt chú trọng đến kênh bán hàng trực tuyến; đẩy mạnh đa dạng hóa các sản phẩm tươi sống; triển khai kế hoạch kinh doanh sản phẩm khay vỉ, theo quy trình sản xuất thịt mát và đóng gói theo công nghệ MAP với hình thức đóng khay đẹp mắt, hiện đại giúp tăng chất lượng sản phẩm, phù hợp xu thế.
Đối với ngành hàng thực phẩm chế biến trong năm 2023 sẽ tập trung nghiên cứu và đa dạng hóa dòng sản phẩm dạng viên, sản phẩm đồ hộp với nhiều phân khúc giá phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng khác nhau… Đẩy mạnh công tác bán hàng online thông qua website Vissanmart.com và các sàn thương mại điện tử hiện có; đồng thời thỏa thuận hợp tác đưa sản phẩm VISSAN lên các trang thương mại điện tử mới (Lazada, cooky …). Tăng cường, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các khách hàng B2B hiện hữu và tìm kiếm thêm khách hàng mới; đẩy mạnh công tác bán hàng nhằm tăng độ bao phủ hàng hóa, mở rộng diện tích trưng bày ở kênh bán hàng truyền thống và hiện đại; rà soát đề ra mô hình mới cho hoạt động kinh doanh ở chợ truyền thống.
Bài, ảnh: T. Quỳnh