(Clip) Recap Mekong Connect 2023

Mekong Connect 2023 với sự đồng chủ trì của Bộ NN&PTNT, Bộ KHCN, UBND TP.HCM và sự tham gia của 13 tỉnh thành ĐBSCL. Đây là một bước tiến của tinh thần Connect Mekong, sau cuộc kết nối vào tháng 3/2023 – Ký kết Bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa TPHCM và các tỉnh, thành ĐBSCL và sau đó vào tháng 7/2023 là cuộc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác này. Như vậy, Mekong Connect chính là dấu mốc của năm 2023, đẩy mạnh kết nối chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị giữa TP.HCM và 13 tỉnh ĐBSCL hướng về nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.